Palaa takaisin | Tulosta

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Tapahtumatuloste - Keski-Karjalan seudun erikoisliikkeiden yhteistapaaminen + Iltalento Kitteelle -palaveri

30.9.2022

Keski-Karjalan seudun erikoisliikkeiden yhteistapaaminen + Iltalento Kitteelle -palaveri


Toukokuun yhteistapaamisessa sovitusti Keski-Karjalan seudun erikoisliikkeiden ja palveluntarjoajien yhteistapaaminen verkostoitumisen ja yhteistyön edistämiseksi. Tapaamisessa aiheena ainakin Iltalento Kitteelle -tapahtuma 9.9.

Osallistua voi KETIllä (Kiteentie 9-11 B, Kitee, 2. krs) tai etänä Teamsin kautta.

Teams-osallistumislinkki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg4MjRjN2EtMTNiOS00Y2UwLWFiZGItNzhhZGJiY2U2ZjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2265fc7feb-4945-429c-bcbe-62384e97cbfb%22%2c%22Oid%22%3a%2230908de7-655d-4690-aec8-5a7db21b9cdc%22%7d

Ennakkoilmoittautuminen päättyi 12.8.

Lisätietoja: Katariina Eskelinen, p. 040 140 7505